Algemene Voorwaarden

Alle gebruikers van onze website www.KAMAbodycare.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden van Double AA, gevestigd te Amsterdam ingeschreven onder inschrijvingsnummer 3418.7473 bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Het betreft de volgende algemene verkoop-, betalings-, leveringsvoorwaarden en privacybeleid:

1. Toepasselijkheid

Op al onze producten, prijzen en aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

2. Aanbod

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk expliciet anders is aangegeven.

3. Prijzen en verzendkosten

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. KAMA werkt voor de verzending van haar pakketten samen met DHL/TNT. Voor het versturen van de brievenbuspost (cadeaubonnen, samples en coffrets) wordt soms ook met PostNL samengewerkt.
Voor het bezorgen van de bestelde artikelen worden afhankelijk van bestemming en bestelgrootte verzendkosten in rekening gebracht. Zie voor een overzicht de pagina met ‘Bestelinformatie’.
Buiten Europa en boven 10 kg gelden andere tarieven die op aanvraag worden verstrekt. U kunt hierover informatie inwinnen door een e-mail te sturen naar info@Kamabodycare.nl

4. Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en verloopt op een veilige en vertrouwde wijze. U kunt kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:
overschrijving bank/giro : bij deze (offline) overboeking dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.

5. Annuleren bestelling

Het annuleren van uw bestelling is altijd mogelijk binnen 24 uur nadat u de order hebt geplaatst en een e-mail ter bevestiging heeft ontvangen. Stuur in dat geval een e-mail naar info@kamabodycare.nl, waarin u aangeeft dat u de bestelling wenst te annuleren onder duidelijke vermelding van hetgeen u wilt annuleren. De orderannulering zal per e- mail bevestigd worden. Indien de geannuleerde bestelling reeds is betaald, ontvangt u binnen zeven dagen het betaalde bedrag retour.

6. Levering bestelling

Zodra we de bestelling hebben ontvangen, ontvangt u ter bevestiging een e-mailbericht met daarin alle ordergegevens. Nadat KAMA de betaling heeft ontvangen, zal KAMA de artikelen versturen. Indien een artikel niet op voorraad is, ontvangt u daarvan bericht. De artikelen die u bij KAMA hebt besteld, worden, mits op voorraad, binnen vijf werkdagen geleverd nadat de betaling is ontvangen. Meestal worden de artikelen al binnen 2 werkdagen geleverd.
DHL/TNT bezorgt deze artikelen. Het pakket wordt twee maal op het opgegeven afleveradres aangeboden. Indien op beide bezorgmomenten niemand thuis is om het pakket aan te nemen, dan wordt de geadresseerde middels een kaartje geïnformeerd waar het pakket kan worden afgehaald. KAMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen door DHL/TNT. Indien onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, dan wordt u zo spoedig mogelijk per e-mail geïnformeerd.

7. Beëindiging order

KAMA kan zonder opgaaf van reden een order beëindigen of een afnemer weigeren. De afnemer zal middels een e-mail hierover worden bericht.

8. Retourneren

Wettelijk is bepaald dat u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen hebt op producten die u koopt via het internet. De zeven dagen gaan in na ontvangst van het product. U stuurt dan een e-mail aan info@kamabodycare.nl onder vermelding van artikelnummer, aankoopdatum en bank- of gironummer. Na ontvangst van de retourzending wordt het aankoopbedrag minus verzendkosten binnen tien dagen teruggestort. Hiervoor geldt wel dat de betreffende artikelen in ongebruikte en onbeschadigde staat zijn en in de originele verpakking en voorzien van de bon. De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen wordt. KAMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele manco’s als gevolg van de retourzending.
KAMA behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel niet in oorspronkelijke staat retour wordt ontvangen. In voorkomend geval zal KAMA altijd contact opnemen met de afnemer.
Pakketten die ongefrankeerd worden geretourneerd, neemt KAMA wel in ontvangst, maar de portokosten worden in mindering gebracht op het terug te ontvangen bedrag.
Wanneer KAMA een artikel heeft geleverd niet conform de bestelling, dan heeft de afnemer het recht om het artikel terug te sturen. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van KAMA.

9. Aanbiedingen

Alle op de website en elders vermelde aanbiedingen van artikelen van KAMA gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kan door KAMA worden beëindigd. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

10. Vragen / suggesties/ klachten

Indien u vragen, suggesties, speciale wensen of klachten hebt over onze website of de aangekochte artikelen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met KAMA. U kunt een e-mail sturen naar ons e- mailadres (info@kamabodycare.nl). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht.

11. Privacy

Winkelen via internet is kopen op afstand. Voor sommige consumenten lijkt dat een onveilige handeling, omdat er geen persoonlijk contact is tussen koper en verkoper. KAMA begrijpt deze overweging en daarom doen wij er alles aan om zeer vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.
Als u bij KAMA een bestelling plaatst, vragen wij naar uw persoonsgegevens. Deze gegevens helpen ons bij een goede uitvoering van de bestelling en de communicatie met u als koper. KAMA zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren of op een andere manier kenbaar maken. Het kan echter nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan derden die ons helpen om onze website te onderhouden, beheren of te ontwikkelen. In dit geval wordt die informatie uitsluitend voor dat beperkte doel aan die derden verstrekt.
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden de gegevens aangewend om u op de hoogte te houden van assortimentswijzigingen, speciale evenementen en andere relevante informatie over KAMA. Mocht u hier geen prijs meer op stellen, dan kun u zich afmelden via ‘Nieuwsbrief afmelden’. Voor statistische doeleinden houden wij gegevens bij van bezoekersaantallen en frequentie. Deze gegevens zijn echter niet persoonlijk van aard.

12. Aansprakelijkheid

Alle artikelen die worden aangeboden via www.kamabodycare.nl zijn vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Wij werken alleen met leveranciers van hoogwaardige artikelen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over de kwaliteit van een artikel dan kun u zich tot ons wenden (zie ook onder het kopje vragen / klachten), waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid voor de artikelen berust in alle gevallen bij de fabrikant. KAMA sluit daarmee alle verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit. KAMA is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen tijdens verzending via DHL.
KAMA is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet, zal de prijs worden aangepast.
KAMA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing

14. Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van KAMA. Op geen enkele wijze kunnen bezoekers en gebruikers rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Share